Puhelinaika arkisin klo 8-10 0445222660
fi

Wobbler

 4/6/2017

CVM, Cervical Vertebral Malformation, kaularangan epämuodostuma, kaularangan ahtauma, selkäydinkanavan ahtauma, spinaalistenoosi, CSM Cervical Stenotic Myelopathy

Wobbler termillä tarkoitetaan virallisesti hevosia, joilla on neurologinen sairaus, jonka oireena on horjuminen ja huojuminen (wobble). Puhekielessä Wobblerin syndroomalla viitataan kuitenkin erityisesti CVM sairauteen eli kaularangan epämuodostumaan, joka aiheuttaa selkäydinkanavan ahtauman ja siitä seuraavat neurologiset oireet. Epämuodostuman taustalla on samantyyppinen kasvuhäiriö osteokondroosi OCD, mitä hevosen nivelissä tavataan.

Yleensä takapäässä on aluksi selvemmät oireet, koska takapään asentotuntoradat sijaitsevat pinnallisemmin selkäydinkanavassa.

Voidaan erotella:

CVI Cervical Vertebral Instability. Muuttuva tila, jossa selkäytimen puristuminen riippuu asennosta

CVS Cervical Vertebral Stenosis. Selkäytimen puristuminen on jatkuvaa, eikä riipu asennosta

Toinen jaottelutapa:

Tyyppi 1 CVM Tavallisempaa nuorilla nopeasti kasvavilla oreilla tai ruunilla, puoliverisillä, täysverisillä ja Quarterhevosilla. Synnynnäinen kehityshäiriö. Tavallisimmin oireita ilmenee 1-2 vuotiaana.

Tyyppi 2 CVM Kaularangan nivelrikko, joka on tavallisempaa vanhemmilla hevosilla.

Woblerin aiheuttajaa ei tunneta. Sen ajatellaan olevan monitekijäsairaus. Taustalla ajatellaan olevan liikaruokinta, ruokinnan epätasapaino, nopea kasvu. Perinnöllisyyttä on epäilty, mutta siitä on ristiriitaisia epäilyjä.

Hevosella on seitsemän kaulanikamaa. Nuorilla hevosilla vaurio on tavallisimmin nikamissa 3-4 tai 4-5. Vanhemmilla hevosilla vaurio on tavallisimmin nikamissa 5-7.

Oireet

 • Ataksia- liikkeiden koordinaatiohäiriöitä
 • Kompurointi
 • Heikkous
 • Voi seistä jalat leveällä
 • Raahaa kavioiden kärkeä maassa
 • Kavioiden kärjet voivat olla kuluneet jalkojen raahamisesta johtuen
 • Oireet ovat yleensä symmetriset, mutta voivat olla myös epäsymmetriset
 • Vuohiset voi muljahdella yli
 • Yleensä takajaloissa oireet ovat selvemmät
 • Etujalkojen ataksia voi olla selvempi, jos vaurio on nikamien 6-7 alueella
 • Viivästynyt vaste asentotuntotesteihin
 • Turvotukset kintereessä ja polvessa jos samanaikaisesti osteokondroosia on nivelissä
 • Vahemmilla hevosilla voi olla niskan kipua ja ontumista ilman selkäydinoireita

Diagnoosi

 • Yleistutkimus
 • Neurologinen tutkimus
 • Kaularangan röntgenkuva: varjoainekuvausta ei yleensä tarvita. Mitataan selkäydinkanavan halkaisija ja sitä verrataan nikaman solmun halkaisijaan.
 • Normaalissa asennossa
 • Kaula ojennettuna pitkäksi
 • Kaula koukistettuna
 • Sivukuvíen lisäksi voidaan ottaa VD kuva, jos epäillään nivelrikon aiheuttamaa toispuoleista kompressiota.
 • (Selkäydinkanavan varjoainetutkimus-myelografia- tehdään nukutetulle hevoselle)

Intravertebraalinen suhde

 • a/c selkäydinkanavan halkaisija jaettuna nikaman solmun halkaisijalla. Jos alle 0,50 tai 3-6) tai 0,56 (nikamavälissä 6-7) viittaa wobleriin.

Intervertebraalinen suhde

 • b/c jos suhde on alle 0,485 missä tahansa välissä, se varmistaa diagnoosin

Neurologinen tutkimus

 • Kävelytys
 • Hännänvetotesti
 • Asentotuntotestit
 • Kävelytys pienellä ympyrällä
 • Peruutus

Erotusdiagnoosit

 • Kaularangan murtuma
 • Equine protozoal myeloencephalitis (ei Suomessa)
 • Equine degenerative meyloencephalitis : matala E-vitamiini taso
 • EHV-1 herpesvirus

Hoito

 • Lepo
 • Tulehduskipulääkitys
 • Ulkomailla kaularanka on voitu leikata stabiloimalla, Suomessa leikkausta ei tehdä
 • Hevonen voi olla vaarallinen ratsastaa, joten yleensä päädytään lopetukseen.

Lähteet

 • Hahn CN et al. Assesmet of Utility of using intra- and intervertebral minimum sagittal diameter rations in the diagnosis of cervical vertebral malformation in horses. Veterinary Radiology and Ultrasound Vol 49 No 1 2008
 • Lavoie J-P ja Hinchcliff K.W. Blackwell's five-minute veterinary consult: equine, Wiley-Blackwell, 2002
 • Pradier C. The wobbler syndrome in Horses, Universiteit Gent 2014
 • Reed S.M., Baly W.M ja Sellon D.C. Equine Internal Medicine, Saunders 2004
 • Stashak T.S. Adam's Lameness in Horses, Lippincott Willaims & Wilkins 2002