Puhelinaika arkisin klo 8-10 0445222660
fi

Infundibulaarinen karies

Infundibulaarinen karies

 21/3/2018

Infundibular caries, decay, carie infundibulaire

Karieksella eli hammasmädällä tarkoitetaan hampaiden reikiintymistä. Bakteerit fermentoivat sokeria, jonka seurauksena muodostuu happoja, pH:ssa 4-5,5 hammas alkaa vaurioitua..

Infundibulat ovat kiilteen ympäröimät hammassementtiä sisältävät puolikuun muotoiset saarekkeet hevosen yläposkihampaissa. Niitä on kaksi kappaletta jokaisessa yläposkihampassa. Myös etuhampaissa on yksi infundibula, mutta niissä ei yleensä ole kariesta. Infundibulan keskellä on normaalisti pieni tumma piste, joka on vanha verisuonikanava. Kariekselle voi altistaa infundibulumin sementin hypoplasia eli kehityshäiriö. On raportoitu, että kariesta esiintyy 13 %:lla hevosista, mutta 100 %:lla yli 12-vuotiaista hevosista. Infundibulaarinen karies on purupinnalla ja voi edetessään syvemmälle johtaa hampaan ytimen tulehdukseen, hammasjuuripaiseeseen tai hampaan halkeamiseen. Tavallisimmat karieshampaat ovat 109 ja 209, jotka ovat alttiimpia kariekselle niissä esiintyvän sementin hypoplasian takia. Näiden hampaiden mineralisaatio tapahtuu varsan kehitysvaiheessa, jolloin elimistön muutkin osat kilpailevat käytettävistä mineraaleista. Sementin hypoplasiaa ja kariesta voi alkuvaiheessa olla vaikea erottaa toisistaan. 106 ja 206 ovat myös tavallisimpia hampaita, joissa kariesta esiintyy. Kuolainten aiheuttama kulutus näihin hampaisiin saattaa altistaa bakteereiden pääsylle sementin huokosiin.


Infundibulaarinen karies Terve poskihammas Luokan 3 infundibulaarinen karies

Altistavat tekijät

Karieksen tarkkaa etiologiaa ei tunneta, mutta on epäilyksiä eri syistä sairauden taustalla

  • Infundibulumin sementin kehityshäiriö eli hypoplasia ja rehun jääminen jääminen näihin kohtiin. Kehityshäiriö on muodostunut jo sikiöaikana.
  • Kuolainten aiheuttama kulutus 106 206 hampaaseen
  • Liian aikainen maitohampaiden poisto voi aiheuttaa infundibulumin hypoplasiaa .
  • Liian pitkään paikoillaan ollut maitohammas aiheuttaa rehun ja bakteereiden kertymisen pysyvän hampaan ja maitohampaan väliin ja bakteerit voivat vaurioittaa kehittyvää infundibulumia
  • Tietty bakteerikanta (Strepococcus devriesei) on eristetty karieshampaista

Diagnoosi

Hampaat tutkitaan rauhoituksessa suunavaajan, peilin tai endoskoopin avulla ja koettimen avulla. Ensimmäinen epäilys karieksesta syntyy, jos suun huuhtelun jälkeen infundibulumien kohdalle jää rehua. Rehu puhdistetaan ja tarkastetaan uudelleen vaurion laajuus ja syvyys. Tarkastetaan molemmat infundibulat. Karies voi olla eriasteista saman hampaan infundibuloissa. Jos kariesalue vaikuttaa suurelta, hammas kannattaa röntgenkuvata. Karies heikentää hampaan elastisuutta ja voi aiheuttaa hampaan murtuman.

Infundibulaarisen karieksen luokittelu hevosella

o Ei merkkejä karieksesta

1 Karies on vain sementtissä

2 Kariesta on sementissä ja ulottuu sitä ympäröivään kiilteeseen

3 Kariesta on sementissä, kiilteessä ja dentiinissä. Tällöin myös pulpassa eli hampaan ydinkudoksessa on aina reaktiota.

3+ Luokan kolme kariesta hampaan molemmissa infundibuloissa

4 Molemmat infundibulat yhdistyvät karieksen takia

5 Hampaan murtuma ja menetys

Rostraalinen (R) eli turvanpuoleinen ja kaudaalinen (K) eli hännänpuoleinen infundibulum merkitään erikseen.

Hoito

Hampaiden paikkauksia tehdään Suomessa. Paikkauksessa karies poistetaan poraamalla ja infundibula täytetään muovipaikalla. Englannissa on paikattu 12 vuoden ajan ja paikat ovat pysyneet koko tämän ajan. Toisaalta hevosen hampaita on paikattu jo vuonna 1889, jolloin karieksen aiheuttamat ongelmat ovat olleet jo tiedossa. Paikkauksen tarkoitus on estää karieksen leviäminen, estää kipua ja estää hampaan murtuminen tai tulehtuminen. Luokan 3 kariekset on suositeltavaa kuvata ja paikata. Joskus myös luokan 2 kariekset paikataan, jos hevosella on oireita ja karies on 10mm syvä. 4 luokan karieksia paikataan myös, mutta hampaalla on silti riski haljeta. Jos hammas on murtunut keskeltä halki, se tulisi poistaa.

Lähteitä

Easley J, Dixon PM, Schumacher J: Equine Dentistry 3 th edition, Saunders- Elsevier 2011

Hinebauch T.D Veterinary Dental Surgery, Lafayette Indiana,1889.

Lunström TS, Dahlén GG, Wattle OS.Caries in the infundibulum of the second upper premolar tooth in the horse Acta Veterinaria Scandinavica200749:10DOI: 10.1186/175

Simon T ja Herold Isabell Dentisterie èquine, Les Editions du Point Vétérinaire, France 2014