Tohtorikoulu

Otoksessa havaitun ilmiön on oltava tilastollisesti merkitsevä, jotta havainto voidaan yleistää luotettavasti koko perusjoukkoon.