Puhelinaika arkisin klo 8-10 0445222660
fi

PCH

Perifeerinen karies

18/2/2018

Peripheral dental caries, peripheral cemental caries, PCH peripheral dental hypoplasia

Hevosen hampaan ulkopintaa peittää huokoinen sementti muilla pinnoilla paitsi purupinnalla on myös kiillettä ja dentiiniä. Ulkopinnan sementtiä kutsutaan perifeeriseksi sementiksi ja poskihampaissa sen kariesta perifeeriseksi kariekseksi. Karieksella eli hammasmädällä tarkoitetaan hampaiden reikiintymistä. Bakteerit fermentoivat sokeria, jonka seurauksena muodostuu happoja ja syljen pH laskee, mikä altistaa hampaan kalkkipitoisten kudosten tuhoutumiselle. Hevosen syljen pH on normaalisti emäksinen, sen pH on noin 9. Syljen pH muuttuu vain vähän riippumatta siitä, millaista heinätyyppiä hevonen syö (säilöheinä/kuivaheinä/säilörehu). Ruotsalaisessa vuonna 2010 tehdyssä tutkimuksessa perifeeristä kariesta löytyi 6, 1 %:lla hevosista, kun taas 2011 tehdyssä tutkimuksessa Englannissa 69 %:lla hevosista löytyi perifeeristä kariesta. Vuonna 2017 tehdyssä tutkimuksessa (Borkent et al 2017) perifeeristä kariesta löytyi 51,7 %:lla hevosista. On vielä tutkimatta, aiheuttaako karieksen joku tietty bakteeri vai sekoitus erilaisia bakteereita ja onko karies infektio vai normaalien suussa elävien bakteereiden säätelyhäiriö.

Perifeerinen karies
Perifeerinen karies

On tutkittu, että karkearehua (heinää) syödessä hevosen leuat liikkuvat laajemmalla liikkeellä kuin väkirehua syödessä. Hampaat puhdistuvat karkearehua syödessä siis paremmin. Perifeeristä kariesta on tavallisimmin takimmaisissa poskihampaissa. Ylähampaissa kielen puolella ja alahampaissa posken puolella. Terveen poskihampaan pinta on kiiltävä ja vaaleankeltainen ja siinä voi olla rehusta värjäytynyt lievä ruskea vivahde. Karieshampaan pinta on karkea, epätasainen, ruskeampi, punertavampi tai joskus jopa mustempi. Hammas on kaiken kaikkiaan "suttuisen" näköinen ja siinä voi olla silmin nähden limaiselta näyttävä bakteerien muodostama biofilmi. Karies voi levitä purupinnalle asti.

Altistavat tekijät

Karieksen syytä ei tarkkaan tunneta, mutta epäillään seuraavien asioiden vaikuttavan karieksen muodostumiseen: lyhyt heinänsyöntiaika, sokeripitoiset rehut, yksilöllinen taipumus/vastustuskyky, syljen laatu, tietty bakteerikanta (Strepococcus devriesei).

Perifeerinen karies syövyttää sementtiä hampaiden välistä ja altistaa diasteemoille. Toisaalta diasteemassa seisova rehu myös syövyttää sementtiä edelleen ja pahentaa perifeeristä kariesta.

Borkent et al 2017 tutkimuksessa perifeeriseen karieksen riksitekijöiksi todettiin:

 • Samanaikainen infundibulaarinen karies
 • Diasteemat
 • Muut hammassairaudet
 • Väkirehumäärä 2.1-3 kg päivässä (noin 4-6 litraa)
 • Alueelliset erot

Riskitekijöiksi ei todettu:

 • Säilöheinä
 • Rotu
 • Ikä
 • Sukupuoli
 • Laitumellaoloaika

Perifeerisen karieksen luokittelu

1.1 Pieniä kariesalueita ja pisteitä

1.2 Suurempia kariesalueita paljastaen kiilteen

2 Kariesta sementissä ja kiilteessä

3 Kariesta sementissä, kiilteessä ja dentiinissä asti

4. Hampaan rakenne on tuhoutunut

Diagnoosi

Hampaat tutkitaan rauhoituksessa suunavaajan, hyvän valon ja peilin tai endoskoopin avulla.

Hoito

Perifeerisen karieksen hoitokeinoja ei vielä tunneta hyvin. Tulevaisuudessa, kun asiaa on tutkittu enemmän, pystytään toivottavasti antamaan tarkempia ohjeita. Seuraavia ohjeita voi kuitenkin noudattaa jo nyt.

 • Pitkä heinänsyöntiaika lisää syljen tuotantoa
 • Vähäsokeriset rehut ja heinä
 • Ei leipää (tarttuu poskihampaisiin)
 • Ei omenoita (laskevat syljen pH:ta)
 • Ei melassisiirappia

Lievissä kariestapauksissa suuta kannattaa huuhdella vedellä päivittäin, koska rehu tarttuu karkean hampaan pintaan. Pahoissa karieksissa suositellaan esimerkiksi 3 kertaa viikossa klooriheksidiinihuuhteluita. Suu huuhdellaan ensin joko vesiletkulla tai isolla 300-400 ml ruiskulla puhtaaksi rehusta ja sen jälkeen ruiskulla, jossa on laimennettua Corsodyl liuosta (klooriheksidiiniglukonaatti) 1dl + 3dl laimennoksella noin 2dl per suupieli. Annetaan vaikuttaa yksi tunti ennen seuraavan heinäannoksen antamista. Vahvempi klooreheksidiiniliuos (20 %) laimennetaan 1ml liuosta + 400ml vettä. Fluorilakkaa käytetään ihmisillä karieksen ehkäisyyn ja sitä voidaan kokeilla myös hevosilla

Karies ja ihmiset

Karies on infektiosairaus ja vaurioiden ilmaantuminen ja laajuus riippuu suun mikrobiston koostumuksesta, ravinnosta, hampaan vastustuskyvystä, syljen määrästä ja ajasta, jonka hampaan pinta on plakin/biofilmin peittämä. (Karieksen Käypä hoito suositus viitattu 18.2.2018)

Hampaaseen tulee reikä, kun sen pinnalle muodostuva biofilmi saa kehittyä. Sokereita käyttävät bakteerit muodostavat biofilmin ja happoja, joka liuottaa hampaan pinnalta mineraaleja, jolloin hampaan pinta pehmenee (demineralisaatio).

Karieksen hallinta ihmisillä: voiko soveltaa hevosille

 • Suuhygienia: hampaiden harjaus kaksi kertaa päivässä fluorihammastahnalla

· Jotkut omistajat pystyvät harjaamaan hevosen hampaita pulloharjalla tai patteriharjalla.

· Suun huuhtelu vedellä päivittäin ja kaksi kertaa viikossa laimennetulla klooriheksidiinillä

 • Fluorin käyttö (tabletit, lakka,geeli)

· Fluorilakkaa on käytetty hevosille hammashoitojen yhteydessä

· Fluorin tehoa ei ole tutkittu hevosella.

 • Säännöllinen ateriarytmi

· Sopii myös hevosille 4-5 ruokintakertaa päivässä

 • Sokereiden tiheän käytön välttäminen: sakkaroosi, fruktoosi, tärkkelyssiirappi
 • Sokeripitoisten rehujen välttäminen
 • Perunalastuja yms. ei syötäisi kovin usein, koska tarttuvat hampaisiin ja aiheuttavat pitkäkestoisen happohyökkäyksen

· Hevosilla vastaavasti leipä tarttuu hampaisiin

 • Kariesvaurioiden havaitseminen tarkastuksin

· Sopii myös hevosille

 • Vesi janojuomana

· Hevosilla ei ole hyvä antaa melassivettä, jos on todettu kariesta

 • Ksylitolipurukumi tai pastillit syömisen jälkeen ehkäisevät reikiintymistä. Ksylitoli estää happohyökkäyksen kiihdyttämällä syljen eritystä. Bakteerit eivät pysty käyttämään ksylitolia ravinnokseen.

· Ehkä hevosellekin voisi käyttää xylitolia. Asiaa ei ole tutkittu. Xylitolia on joissakin hevosten vitamiinivalmisteissa.. Koirille ksylitoli on myrkyllinen.

 • Mutans- streptokokkitartunnan välttäminen. Kariesta aiheuttava bakteeri voi tarttua vanhemmista lapseen esimerkiksi yhteisen lusikan välityksellä
 • Hevosenkin kariesbakteerit saattavat tarttua emästä varsaan, mutta tätä on vaikea estää. Asiaa ei ole tutkittu.
 • Klooriheksidiiniä ei nykytiedon mukaan suositella kariespotilaille. paitsi tilapäisesti potilailla, joilla kyky huolehtia suuhygeiniasta on heikentynyt

Lähteitä

 • Bengtsöm Julia Peripheral cemental caries in horses SLU Examensarbete 2015:31
 • Borkent D ja Dixon P Equine peripheral and infundibular dental caries: A review and proposals for their investigation EVE 2017 29 (11) 621-628
 • Borkent D, Reardon R.J.M, McLachlan G, Smith S, Dixon P. An epidemiological surveu on the prevalence of equine peripheral dental caries in the United Kindom and possible risk factors for its development. EVJ 49 480-485, 2017.
 • Käypä hoito -suositus karieksen hallinta viitattu 18.2.2018