Ponimittaus

Ponimittaus

Ratsuponin mittaus

Saadakseen kilpailuoikeuden 2-5 tason kilpailuissa on ponilla oltava mittaustodistus. Seitsemän vuoden ikään asti ponit on mitattava vuosittain ennen ensimmäistä kilpailua. Mittauksen yhteydessä poni tunnistetaan, joten ponin passi pitää olla mukana. Mittauspaikan tulee olla tasainen ja kova. Ponin omistajan tulee huolehtia siitä, että ponia on helppo käsitellä ja ettei se pelkää mittaamista. Jos poni on kengitetty, mitataan kengän ja mahdollisen kiilan ja pohjallisen paksuus, joka vähennetään saadusta mitasta. Vähennys voi olla korkeintaan 1 cm. Virallisten ponimittaajien tiedot löytyvät SRL:n sivuilta.

Ponit jaetaan säkäkorkeuden mukaan ryhmiin seuraavasti:

  • Ryhmä I säkäkorkeus 140,1 - 148,0 cm isot ponit
  • Ryhmä II säkäkorkeus enintään 140,0 cm pienet ponit

Raviponin mittaus

Ponit mitataan ja tunnistetaan 3-7-vuotiaana ennen vuoden ensimmäistä kilpailua. Mittaustulos on voimassa vuoden loppuun. Mittaaminen tehdään raviradalla tasaisella alustalla ennen ponin valjastamista ja ponin passi tulee olla mukana. Kengistä ja hokeista tehtävä vähennys voi olla enintään 1 cm. Jos omistajalla on epäilys että poni on ylikorkea, on mahdollista pyytää virallinen mittaaja kotiin. Virallinen mittaustodistus saa olla enintään kuukauden vanha kilpailuun osallistumispäivänä ja sen jälkeen todistus on voimassa kuluvan vuoden loppuun. Mittaustulos merkitään ponin passiin.

Raviponit jaetaan ryhmiin seuraavasti:

  • A ponit säkäkorkeus enintään 107,0 cm
  • B ponit säkäkorkeus 107,1-130,0 cm